2008. október 26., vasárnap

MÁV telepi hírmondó III. szám

„……..a tartalmas élet receptje bizonyosan nem a felfokozott fogyasztásban rejlik, hanem valahogyan az életmódban……….Az iskolában, a kultúrában, az egészségügyben a szolidaritás kellene, hogy meghatározó legyen, és a piac csak annyiban, amennyire segíti a hatékonyságot, de nem önmagáért. Önmagában a piac rettenetes.”
Csányi Vilmos: Kentaurbeszéd (2007. ápr.14.)Tisztelt MÁV Telepi Lakótársak, Tulajdonostársak!


Önök joggal gondolhatják, már nem is fog megjelenni a Hírmondó, hiszen néhány szám kimaradt. Nos újra itt vagyunk, és tudósítunk.
A 2008. augusztus 28-án megtartott Lakossági Fórum óta sok víz lefolyt a Dunán!

Ezúton szeretnénk megköszönni részvételüket a Lakossági Fórumon, és egyetértésüket törekvéseinkben, melyet Alapító Okiratunkban és a MÁV Telepi Petícióban fogalmaztunk meg. Az Önök aláírásai sokat segítettek munkánkban, és annak hatékonyságában. A Lakossági Fórumról a helyszínen vezetett jegyzőkönyv alapján Emlékeztető készült, melyet aktivistáink készségesen bocsátanak kinyomtatva az Önök rendelkezésére.

Sok új pártoló taggal dicsekedhetünk, akiknek szívből köszönjük az együttműködést. Az Önök egyszerűbb informálhatósága érdekében minden hónap első szombatján csoport értekezletet tartunk a MÁV Telepi Jézus Szíve Katolikus Templom Közösségi Házában, (Rákos út, buszmegállóval szemben) ahová szeretettel várjuk mindazokat, akik pártoló tagként, vagy egyesületi tagként tevőlegesen részt kívánnak venni munkánkban.
Legközelebbi csoport értekezletünk: NOVEMBER 1. 18 óra, a fenti címen.
Közhasznú Egyesületünk tagja a Budapesti Városvédő Egyesületnek, és mint a Budapest, XV. kerületi, „Rákospalotai munkacsoport” végzi tevékenységét. Így havonta megjelennek rendezvényeink a BVE honlapon. A novemberi programok között találják legközelebbi aktuális eseményünket, 2008. november 16-án VÁROSVÉDŐ SÉTÁT ÉS ELŐADÁST SZERVEZÜNK MEGHÍVOTT VENDÉGEINKNEK.
A NOVEMBER 1-ÉN TARTANDÓ CSOPORTÉRTEKEZLETÜNK FŐ TÉMÁJA AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOK MEGBESZÉLÉSE.

A készülő Szabályozási Terv Tervezetének véleményezését 2008. szeptember 5-én érkeztettük a Budapest, XV. ker. Polgármesteri Hivatalába, valamint élve törvény biztosította lehetőségeinkkel, a következő Fórumokon jártunk és járunk el:

1./ Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
2./ Budapest Főváros Polgármesteri Hivatal, Értékvédelmi Ügy-
Osztály
3./ Közép Magyarországi Régió Közigazgatási Hivatal
4./ Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa

A folyamatban lévő eljárásokról bővebb információval élőszóban tájékoztatjuk Önöket a nov. 1-én tartandó csoportértekezleten, mivel a fontosabb válaszlevelek egy része már megérkezett, de napokon belül még továbbiak várhatók.

A Budapest, XV. kerület Polgármesteri Hivatala elnapolta a MÁV Telep Szabályozási Terv Tervezetének testületi ülésen való megvitatását, mivel az egyeztető tárgyalások még nem történtek meg, és a Lakossági Fórumot sem tartotta meg az Önkormányzat. AZ ÖNÖK TUDTA ÉS BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL A TESTÜLET NEM HOZHAT DÖNTÉST!

Felvettük a kapcsolatot az Óvoda területének megvásárlójával, aki egy Ingatlanfejlesztő és Beruházó KFT. Nagy valószínűséggel képviseltetik magukat a 2008. nov. 16-i programunkon, melyre természetesen kerületünk Polgármesterét, Hajdu László Urat is meghívtuk.

A szeptemberben megkezdett takarítási akciót októberben folytattunk, amennyiben az idő engedi, a novemberi hétvégéken még folytatjuk. Egyesületünk felvette a kapcsolatot a BVE X. kerületi munkacsoportjával, és megkezdtünk egy MÁV Telep fásítási programot, a Népligeti Főkert kertészei segítenek a Telep megszépítésében. A takarítási akcióinkban részt vevő tulajdonos társainknak ingyen facsemetéket ajándékoztak.
Néhány facsemeténk még maradt, kérjük még a fagyok beállta előtt vigyék el Elnök Asszonyunk kertjéből.
Várjuk „Kiskertész” munkacsoportunkba jelentkezésüket, ahol a kertépítésre vonatkozólag adjuk át egymásnak tapasztalatainkat, és lehetőség nyílik a növények cseréjére.

Archív fotókat gyűjtünk a MÁV Telepről, kérjük ha rendelkeznek ilyennel, juttassák el címünkre, vagy a házban lakó Egyesületi tagokhoz.

Elérhetőségeink:


Székhely: 1155. Budapest, Ozmán utca 4. I./4.
Tóth Zsolt Elnökhelyettes
Telephely: 1155. Budapest, Széchenyi út 18. I./4.
Arlett Annamária Elnök
Tel.: 06/20 9 467 358
INTERNET: mavtelepkhe@gmail.com

Nincsenek megjegyzések: