2011. március 23., szerda

SZEM
A Szomszédok Egymásért Mozgalom ( SZEM ) civil bűnmegelőzési tájékoztató program

Köztudott, hogy a közbiztonság helyzete nem túl kedvező. A gazdag ember meg tudja fizetni személyi és vagyonbiztonságát. Az őrző-védő személyek száma hazánkban: 100 000 fő. Az átlag állampolgárt és a vagyontárgyait körülbelül 40 000 rendőr és körülbelül 30 000 vagyonőr"védi," viszont hiányzik a nyugaton általános milliós nagyságrendű lakossági területi önvédelmi szerveződés a ("Neigbourhood Watch") a "Szomszédok Egymásért" civil védelmi szervezete.

Ezért elsősorban a háború utáni mindenkori kormányok a felelősek akik az ilyenfajta civil szerveződéseket igyekeztek valamiféle rendőr-spicliként beállítani, illetve a civil szerveződéseket az általuk és céljaiknak legmegfelelőbb mederben tartani!

A bűnmegelőzés olyan összetett kormány- és önkormányzati feladat, amely az emberek ezreinek és százezreinek részvétele nélkül egyszerűen megoldhatatlan. A Szomszédok Egymásért Mozgalom(későbbiekben SZEM) magyarországi megjelenése épp oly természetes volt néhány évvel ezelőtt, mint minden más, ami a fejlett nyugati demokráciákban jól bevált. A személy- és vagyonbiztonság védelmével, az erőszakos garázdák elleni védekezéssel Hollandiában, Svédországban, Németországban, Angliában, Franciaországban, az USÁ-ban, Kanadában, ezen országok városaiban, falvaiban három szinten foglalkoznak:

Az első: növelik a bűn elkövetésének kockázatát.

A második: számba veszik a veszélyeztetett területek, személyek szempontjából a helyzetet, és az előre kiszámítható bűncselekmények elkerülésének lehetőségét.

A harmadik: ha a bűntett mégis megtörtént, megvizsgálják, hogy annak megismétlődésé- től miként óvhatják meg az embereket, a közösséget, és hogyan enyhíthetik a bűncselekmény okozta kárt, sérelmet.

Számos helység határában tábla vagy ablakra, ajtóra ragasztott matrica hirdeti, hogy a területet a "NW" védi. Statisztikailag bizonyított, hogy ezeket a "biztonsági folyosókat," (utcarészeket) városnegyedeket az átlag bűnözők elkerülik.

A bűn megelőzésének terepén természetesen mindez egyidejű cselekvést jelent, hiszen sajnos kénytelenek vagyunk abból kiindulni, hogy nincs "veszélytelen", "bűnmentes" övezet. Tudomásul kell venni a legfontosabbat: környezetünk védelmének érdekében mi magunk tudnánk a legtöbbet tenni. Hazánkban az a természetes, hogy a polgárok biztonságuk védelmét minden tekintetben a rendőrségtől várják (nem taglalva a Testület helyzetét, tudjuk, hogy ez irreális). Azt is tudjuk, hogy a polgárőr elkötelezett, szolgálatot teljesít, de ennek is anyagi, személyi és technikai okokból határai vannak.

Az állam egyedül nem tudja ellátni hatékonyan és eredményesen a bűnmegelőzési feladatokat. A lakosságra vetítve kis létszámú rendőrség és a polgárőrség erre önmagában nem képes. Azonban kinek is állna érdekében jobban megvédeni otthonát, mint az ott lakó egyénnek? A rendőrségnek alapvetően bűnüldözési feladatai vannak. A polgárok széles rétegeit érintő úgynevezett statikus bűnmegelőzési tevékenység, azaz a közvetlen lakókörnyezeti figyelő, jelző szolgálat hiánycikk. Egy-egy lakást lehet többé vagy kevésbé biztonságosan zárni, de a betörést, a lakásokban élő emberek megtámadásának veszélyét akkor lehet hatékonyan megelőzni, ha a rossz szándékkal érkezők még a kiszemelt hely környezetében sem érezhetik magukat "biztonságban".

Érezniük kell a figyelő SZEMek jelenlétét, és ezt a tudtukra is kell adni!

A hazánkban létrehozott szervezetek a fejlett nyugati államokban már régóta jól működő minták alapján jöttek létre. Persze az elméletet a magyar gyakorlatba kell átültetni. A külföldi példák szerint eredményességét annak köszönheti, hogy a programban résztvevők életvitelét nem változtatja meg. Ennek ellenére nem kis mértékben nyújt bűncselekmények elkövetésével szemben védettséget, ezzel egyidejűleg egyfajta szociális biztonságot. Elérendő cél, hogy a polgár biztonsága érdekében ne kiszolgáltatott alattvaló, hanem -- elsősorban lakókörnyezetében - aktív részese legyen a saját érdekeit szolgáló bűnmegelőző munkának.

A program leglényegesebb eleme az, hogy nem kíván semminemű életvitelváltoztatást az abban résztvevőktől, de feltételezi - sőt elvárja - az alapvető emberi normák betartását, hiszen az egymást segítő közösségi környezet biztonságának ez az alapja. Néhány gondolat a SZEM egyesület jó működéséhez: - Tudjuk jól, hogy a lakókörnyezet rendben tartása a kívülről érkező számára az odafigyelés, a gondosság látszatát kelti. A közösségre nézve ennek felbecsülhetetlen előnye van akkor, ha a be- törő terepszemlét tart. - Fokozhatjuk ezt azzal, hogy a kapukat mindig zárva tartjuk, és a kaputelefonnal csak az engedi be a postást, a látogatót, a mesterembert, akihez jött. Idegenek lehetőleg ne jussanak könnyen a lakásunk elé! - A legtöbb házból, lakásból jól szemmel tarthatók a közelben parkoló autók. Gyakorlatból tudjuk, hogy néhány embernek mindig feltűnik, ha a házuk előtt (családi házas, nyaralós övezetben még a szomszéd háza előtt is) vagy közelében idegen autó áll - főleg, ha még személyek is várakoznak benne. Ezeket az észrevételeinket mielőbb osszuk meg szomszédainkkal! - Kertes házban a ház hátsó részére is kivezethetjük a csengő jelzését - így a kertben dolgozva is mielőbb reagálhatunk arra, ha minket keresnek - elkerülve annak látszatát, hogy senki nincs otthon. Kinek a környezetében nincs gyesen levő anyuka vagy kismama, a szomszédságában vagy rokonságában rendszeresen otthon levő idős ember, netán kisgyerek, aki az iskolából jóval előbb ér haza, mint a szülei?

Bármilyen borzalmas volt a tragédia, bele kell gondolnunk (már csak a későbbi esetek megelőzése végett is), hogy elkerülhető lett volna-e a körmendi gyermekgyilkosság, ha a kislány egy jelzőgombot meg tudott volna nyomni? Egy adott közösségi területen kialakított jelző-riasztórendszer szükség esetén történő működtetése az azonnali segítségnyújtás pótolhatatlan előnyeit biztosítja. Beszélhetünk akár panelházas rendszerről, zöldövezeti vagy családi házas utcasorokról, a magyar viszonyok között megszokott az, hogy az emberek többsége napközben nem tartózkodik otthon. Az azonban nehezen képzelhető el, hogy egy 12-14 lakásos panelházban, egy 10-12 családi házból álló utcasor valamelyik lakásában egy-két ember ne lenne otthon. Riasztás esetén, amely történhet baleset (például konyhai), tűz vagy veszélyeztetettség esetén az egy-másfél percen belül odaérő szomszéd azonnal segítséget nyújthat. Fenyegetett, szorult helyzetben levőhöz, ő az, aki rendőrt tud hívni, a magatehetetlen emberhez, ő hív mentőt vagy tűzoltót. Mint ezekből is látszik: az embertársaik érdekében fellépő szomszédoknak nem feltétlenül az a feladatuk, hogy betörőt fogjanak, vagy szakszerű orvosi ellátást nyújtsanak (bár alkatuktól függően ez nem kizárt), hanem, hogy az elsődleges és azonnali segítségnyújtást biztosítsák a rászorulónak.

Bár mi felnőtt emberek egészséges önbizalommal nem nagyon hisszük, hogy nekünk erre szükségünk lehet, mint ahogy minden autós az autója eltűnése után döbben rá, hogy ő is sorra kerülhetett. A közösségi segítségkérő jelző-riasztóberendezéseknek a kiépítése egyszerű. Egyszeri befektetéssel kialakíthatók,- rendszerint csak a lakókörnyezetet riasztják. Egy közepes minőségű hevederzár + beszerelési költség árából telepíthető. FONTOS TUDNI: Fenntartási, üzemeltetési költségei nincsenek, a bekerülési összeg nagy hányada pályázati úton beszerezhető, tehát a kisnyugdíjasok, vagy többgyermekes családok számára is elérhető. Természetesen valamilyen mértékű önrész felvállalását a támogató általában előnyben részesíti. Az eddig leírtakból is ki kell tűnnie, hogy a "Szomszédok Egymásért" szervezetben (egyesület, csoport stb.) résztvevők az átlagosnál jóval nagyobb biztonságban élnek.

Ki kell tűnnie annak is, hogy ezek a szó szoros értelmében vett önszerveződésen alapuló igazi civil szervezetek. Ebben rendkívül nagy szerepet tölthetnek be a társasházi vagy ingatlanüzemeltetési testületek, képviseletek, a körzeti megbízottak vagy a polgárőrök. Nagy területre van rálátásuk, tudják kik azok, akik egy adott közösség szinte minden tagjára nézve elfogadott személyek, környezetük előtt tekintélyük van. Ezek a személyek kell, hogy belülről legyenek a szervezői egy "Szomszédok Egymásért" szervezetnek. A támogatást az önkormányzatoktól, a rendőrségtől, az ebben járatos civil szervezetektől - esetleg társasháztól - meg kell kapniuk, de a szervező munkát nekik kell elvégezni. Ha ez nem így történik, akkor szokványossá válik a dolog: érzik mögötte a "hivatalt", a "szervet" stb., de soha nem fogják igazán sajátjuknak tekinteni szervezetüket. Pont ez az amitől elveszítheti lényegét a Szomszédok Egymásért Mozgalom.

Az állandó jelenlét elriasztja a bűnözőket. A praktikákat lehetne sorolni "ahány ház, annyi szokás" ötleteivel gazdagítva, de a lényeg ugyanaz: Csökkenteni kell a bűnözők lehetőségeit - technikai és szervezési fogásokkal növelni a lakás, a hétvégi ház, az üzlet, a gépkocsi, a közterületek és a személyek biztonságát - ez az alapvető célja a SZEM mozgalomnak. Tudatosítani kell a polgárokban - minden fórumon! -, hogy biztonsága érdekében a tőle elvárható minimumot meg kell tennie, csak az után nézhet vagy mutogathat másra. Ezért szükséges elősegíteni a külföldön jól bevált és tömeges méretekben elterjedt Szomszédok Egymásért Mozgalom kifejlesztését, amely nincs korhatárhoz kötve. Az otthon levő gyerekektől kezdve az idősekig, a mozgáskorlátozottakon keresztül mindenki részese lehet. Ha ez a szervezet együttműködik az erre felkészített "közösségi" rendőrökkel, a kmb-sekkel, a bűncselekmények megelőzésének esélyei megsokszorozódnak. Az én házam, az én váram - mondja az angol közmondás, de a fal nem védi meg az embert, ha az ember nem védi meg a falat. Egyszemélyes várvédelem nincs. A folyosókat, az ajtók előterét elzáró rácsok nem riasztják el a bűnözőket, mert a felügyelet nélküli zárak csak lassítják a jól felszerelt bűnözőt, sőt némely esetben csak a tűzoltókat hátráltatják.

A SZEM egyesületeknek három fő formája van:

1. Kertváros vagy falusi jellegű utca- vagy pincesor (néhány háztól akár 20-30 házig is),

2. Emeletes lakóház (például négyemeletes 15 - 20 lakással),EZ lenne a MÁV telep

3. Emeletes lakóház, emeletenként hosszú folyosóval (például 10-20-30 lakás).

Ez utóbbinál célszerű egy vagy két folyosónként szervezni egy-egy SZEM egyesületet (csopor- tot). A SZEM egyesületben való részvétel egy adott közösség nem minden tagjára nézve kötelező. Elég a többség, de legalább 10-12 fő az egyesület megalakításához. Természetesen a nagyobb létszám értelemszerűen előnyösebb. Az egyesület szervezésénél nem lényeges, ha a sorból egy-egy ház vagy lakás kimarad. Az egymással haragban levő vagy közömbös emberek ezek után is elkerülhetik egymást. Ha a terület valamivel több, mint 50 százaléka hajlandó az együttműködésre, ott már meg lehet szervezni a SZEM egyesületet. Ez a forma a területi bűnmegelőzés legeredményesebb eszköze.

Ne felejtsük el: a legjobban fizetett rendőr is csak a megtörtént bűncselekmény tettesét üldözi. Sikeres elfogás esetén a tettes elnyeri büntetését, de a vagyoni kár csak részben térül meg.

A bűncselekmények megelőzése csak a lakosság széleskörű összefogásával lehet eredményes. Külsőleg is jelezni kell, hogy a házat, az utcarészt a SZEM polgárok közössége védi, mert a figyelés jelzése bizonyos mértékig visszatartja a bűnözőket. Azok a közösségek, amelyek a bűnözés elleni védekezésnek ezt a legolcsóbb és leghatékonyabb módját keresik, több szervezési verzió közül választhatják ki a számukra legmegfelelőbb módozatot. Alapjában adott a közösség, amely éli az életét. E közösség határain belül a bűnmegelőzési esélyek megsokszorozódhatnak, az egymás számára nyújtható azonnali segítségnyújtás lehetősége igen nagymértékben növeli a szociális biztonságot.

A szemléletváltással kialakított zárt, egymásra odafigyelő közösség már önmagában is komoly védelmet biztosít az egyszerűbb bűnelkövetőkkel szemben, azonban némi anyagi ráfordítással ezek az esélyek többszörösen továbbnövelhetők. Ma Magyarországon az átlagemberek túlnyomó többsége csak a legminimálisabb mértékben fordít lakása, környezete, ebből kiindulva személyes biztonságára. A környezet felé irányuló segítségkérés és -jelzés hálózatának kiépítése abszolút értelemszerű, és bármilyen oldalról megközelítve teljes mértékben szükséges.

A biztonságuk javítása érdekében fogékony állampolgárok részére igencsak leegyszerűsödik a leírt problémák megoldása, ha a "Szomszédok Egymásért Mozgalom" (SZEM) közösségét létrehozzák. A SZEM szervezet kétféle módon hozható létre:

1. Alapító okirattal bírósági bejegyzés útján (például: egyesület vagy SZEM csoport stb.) Ehhez az eljáráshoz nem árt a jogban jártasság, és tudomásul kell venni, hogy a bírósági bejegyzés olykor fél évig vagy annál tovább is eltarthat. Vitathatatlan előnye azonban, hogy mint jogi személy bármilyen pályázaton részt vehet, és az ott nyert támogatások egyedüli felhasználójaként lép fel.

2. A SZEM szerveződés tényszerű megalakulása, melyet jegyzőkönyv rögzít a jelenléti íven szereplők aláírásával. Ez a forma önállóan nem ad lehetőséget a támogatásokért való jelentkezéshez az országosan évente két-három alkalommal kiírt pályázatokra a kiíró bűnmegelőzési szervek felé.

Viszont a bűnmegelőzésben aktívan résztvevő jogi személyekkel (például: önkormányzatok, polgárőrségek) történő együttműködés alapján az önkormányzatok, a polgárőr szervezetek egyszerre akár egy vagy több SZEM szervezet támogatása céljából is pályázatot nyújthatnak be. Az átlagpolgár számára ezeknek a támogatási módoknak a kihasználása messze túlmutat a jelenlegi gyakorlaton. A lehetőségek ismeretének hiánya pótolandó, (pótolható), a közösség erejében levő lehetőségekkel élni kell!

A DOLOG JÓL MŰKÖDIK, HA ÖN KÖZREMŰKÖDIK!

2010. április 5., hétfő

MÁV-Telepi Hírmondó III. évfolyam 1. szám.


FELHÍVÁS:

EZ ÉVBEN IS MEGRENDEZZÜK TAVASZI NAGYTAKARÍTÁSI AKCIÓNKAT A MÁV TELEPEN,
2010. ÁPRILIS 17-18-án (SZOMBAT VASÁRNAP)

Gyűjtőhelyek ugyanott, mint az előző akció során:Mentő u.–Vasutaskert u. sarok,Ozmán u.– Szent Korona sarok, szelektív hulladékgyűjtő mellett,Mozdonyfűtő u.–Bajor u. sarok,Testvériség tér –Wesselényi u. sarok.
A zöld zsákokat április 15-ig eljuttatjuk a házakhoz. A zsákok az utcán található szemét gyűjtésére szolgálnak.
Ezúttal is kérjük, hogy a kijelölt gyűjtőhelyekre a megszokott módon csak a gyűjtőzsákokat és zöld hulladékot helyezzenek el. A hulladék begyűjtését végző cég más anyagot (nagyméretű lom, veszélyes hulladék) NEM SZÁLLÍT EL!
Tisztelt Lakótársak, Tulajdonostársak!

Heti információs hírlevelet küldünk internetes elérhetőségünkön keresztül aktualitásainkról (mavtelepkhe@gmail.com). Havi programjaink a Budpesti Városvédő Egyesület honlapján „XV. kerületi munkacsoport” címszó alatt tekinthetők meg. Költség takarékos megoldás, hogy a negyedéveként megjelenő nyomtatott Hírmondónkban csak a legfontosabb információk szerepelnek.

2009. decemberében bűnmegelőzési kerek asztal megbeszélést tartottunk az Önkormányzat Bűnmegelőzési Referensével, a BRFK és a Palotai Polgárőrség vezetőivel, melynek eredménye a Polgárőrség járőrözése, folyamatos internetes figyelem felkeltés a megelőzésre.
A Palotai Polgárőrség Bűnmegelőzési - Önvédelmi - Önkéntes Tűzoltó - MÁTRIX Egyesület. (1157 Budapest, Hartyán köz 3.) önkéntesek jelentkezését várja.
Levelezési cím:
1605 Budapest, Pf. 256/1
Sürgősségi telefonszám: Bagi Andrea - 06-30-621-0160
Telefon/fax:+36 (1) 707-8889
E-mail:palota15@palotaipolgarorseg.hu

2010. januárjában kerekasztal találkozót szerveztünk társ Civil Szervezetekkel és a Budapest XV. ker. Önkormányzatának Szakembereivel „Értékmegőrző helyreállítások lehetőségei a MÁV Telepen a Fenntarthatóság, Értékvédelem, Klímaváltozás, Környezetvédelem, EU kompatibilitás, és Gazdasági Válság tükrében.”

Az M3-as melletti aktív és passzív zajvédelemhez elkezdődtek a felmérések az ablakcserékhez. Nem éreztük megfelelőnek a tájékoztatást, valamint a közzétett adatok alapján a zajvédő fal körüli hiányosságokat véltük felfedezni. Megkerestük a Budapesti Civil Irodát, a Budapest Polgármesteri Hivatal Értékvédelmi Ügyosztályát, valamint Budapest Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési Bizottság Elnökét. Február 19-én a Rákospalotáért Közhasznú Egyesülettel közösen részt vettünk a

Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodájában megtartott EU Projektért felelős Referens által szervezett kerek asztal megbeszélésen.
A nehezen megszervezett találkozót nem ítéltük meg eredményesnek, így ezt követően levéllel fordultunk Budapest XV. ker. Főépítészéhez.
Idézet a levélből:
„kérjük Önt, hogy a zajvédő fal tovább tervezését és szükség szerinti – az európai uniós elvárásoknak és előírásoknak is megfelelő – kiegészítését kezdeményezni szíveskedjék.
Kérjük továbbá a helyi örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása keretében az M3 autópálya bekötő szakasza mellett építendő zajvédelmi tervek (aktív, passzív) elkészült engedélyezési terveinek a régi MÁV Telep mentén a helyi örökségvédelmi szempontok figyelembe vételével történő felülvizsgálatát kezdeményezni szíveskedjék.”
Csak bízni tudunk az ügy pozitív folytatásában.

Az óvoda telkének eladása, vagy visszavásárlása ügyében semmilyen hiteles információval nem szolgálhatunk.
Érvényes Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) hiányában a terület – valamint a régi kertészet területe – nem beépíthető.
A KSZT elkészítését megelőző tanulmány, mely az új – az OTÉK előírásoknak is megfelelő - besoroláshoz szükséges, még nem készült el. Mint ahogy nem készült el az Integrált Városfejlesztési Stratégiához sem a szükséges tanulmány, mely a pályázatokon való részvételt hivatott szolgálni.
A testületi szavazást megelőző kötelezően előírt lakossági fórum megtartásának időpontjáról még nincsenek információk.
Mindkét tervező cég képviselői megkeresték egyesületünket. Megtartottuk a szokásos MÁV Telepi sétánkat – melyet az Építész Továbbképző KHT programjainknak megfelelően a már jól ismert metodika szerint mutattunk be, valamint rendelkezésükre bocsátottuk azokat az archív anyagokat, melyeket Önök a CD felvételen és kiállításunkon is megtekinthettek.
További segítség lehet a tervezőknek az április 20-án lebonyolításra kerülő programunk, melyet a már ismert módon az Építész Továbbképző KHT és a Budapesti Városvédő Egyesülettel közös szervezésében bonyolítunk.
A Budapesti Városvédő Egyesület „Zöld Forrás 2010” pályázatot adott be a Környezetvédelmi Minisztériumhoz, melynek célterülete a MÁV Telep, célja a telep zöld felületeinek megóvása.
A Szent Korona úti Általános Iskolával és Óvodával közös környezetvédelmi foglalkozásokat tartunk az iskola diákjainak.
Folytatjuk megkezdett programunkat a telep kertjeinek megújítása érdekében. Facsemetéink előnevelését az iskolában a diákokkal közösen végezzük. Tavasszal telepítésre kerülő előnevelt fácskáinknak már megvan a helyük a rendezés alatt álló kertekben.

Az idén is készülünk a szeptemberi Mobilitási héten bemutatni gyógynövényeinket és haszonnövényeinket. Számítunk aktivistáink segítségére, akik önzetlen munkájukkal teszik lehetővé e nagyszerű program kivitelezését, és már most, tavasszal megkezdik a palánták telepítését.

Várjuk további aktivisták és pártoló tagok jelentkezését, akik részt kívánnak venni munkánkban.

Elérhetőségeink:

Székhely: 1155. Budapest, Ozmán utca 4. I./4.
Tóth Zsolt , elnökhelyettes
Telephely: 1155. Budapest, Széchenyi út 18. I./4.
Arlett Annamária, elnök
Tel.: 06/20 9 467 358
e-mail: mavtelepkhe@gmail.com

Pártoló tagsági befizetéseiket, adományaikat postán csekk befizetésével, vagy banki átutalással tehetik meg. Csekket a Baráti Kör elnökétől, vagy a kapcsolattartó személyektől lehet kérni.

Bankszámlaszámunk:
CIB Bank 1070 0660 4768 3806 5110 0005

2009. december 1., kedd

"Megint jönnek kopogtatnak"


Üdv

Rögtön helyesbítek a címen : Megint jönnek nádat tőrnek.
Sajnos a betörések után mostanában divatba jöttek a rongálások, hogy a lapos, és mindenféle guta üsse meg a fajtájukat. Ma reggel a zárt kertkapumat találtam nyitva de kiderült, hogy bizony azt valaki kinyomta, mert a szomszéd kertjéből mászott át. Legalábbis a durva barbarizmus amivel a szomszéd és az én kertem közti elválasztót elintézte erre utal.

A kérdés, hogy mikor védhetjük meg megfelelő saját módszerekkel a magántulajdonunkat az ilyen és ehhez hasonló bűnöző söpredéktől ?

Szép és jó gondolat a polgárőrség, meg a rendőri jelenlét, bár ez utóbbi előszeretettel vegzál autósokat sem mint a tényleges munkáját végezi. De jól látszik, hogy a türelem, és a szép szó nem elég sajnos.

Ezért nyomatékosan kérek minden kedves MÁV telepi lakost, ha idegent lát kérdezze meg ugyan már mi keresni valója van itt. Figyeljünk egymásra.

2009. május 25., hétfő

Ez+Az

Üdvözlet, kicsit régen tettem közzé bejegyzést ezt most pótolnám
Először is hálás köszönet az új lakóknak akik nagy elánnal kezdtek neki kertjük rendbe tartásának. Örömmel látom, hogy egyre többen megértik mit jelent a lakáshoz kapott kert. És nem csak a kert , hanem az utca kép is szerves része egy-egy társasház környezetének.

lássuk csak időrendben a MÁV Telep Baráti Kör folyó ügyeit :
* Megjelent az 5. MÁV Telepi Hírmondó itt olvasható
* Jövő Nemzedékek Orsz. Gyűl. Bizt. Állásfoglalás , ez egy igen érdekes és számunkra nagyon fontos ajánlásokat fogalmaz meg.

2009. február 22., vasárnap

Lakossági Fórum

Üdvözlet

A 2009 február 18-án tartott lakóssági fórum élmény beszámolója, Annamáriától:
"Sziasztok, jó estét,
ezt olvastam fel, semmi eredménnyel.
Az álláspontok ugyanúgy nem közelednek egymáshoz. De még várjunk. Most csak a "kemény mag" volt jelen, szerintem tesztelik a tűrőképességünket. Ma vittünk az eddigi levelezésekből (tervezői válaszok, a mi válaszaink, stb.) 40 példányt, és azt szétosztottuk. Kértünk mindenkit, hogy adja tovább a szomszédjának. Ha gondoljátok nyomtassátok ki ezt is még pár példányban, bár ebből is raktam 20-at ide, oda. Csatolom Pesti László Úr levelét, amit a fórumon részt vevők mind megkaptak. Ezt is lehet még tovább adogatni. (Remélem rájöttök, hogy ez nem is olyan kis latya fatya környezetvédelmi levél, hiszen megállapítja, hogy vannak kertek....) Bízom benne, hogy kezdi már mindenki kapisgálni, hogy itt nagy a baj. Az volt ma a pozitív, hogy a MÁV Telep bebizonyította, itt intelligens emberek szép nyugodtan nemet mondanak. És ez lehet félelmetes..... Ne izguljatok, fejlődőképesek vagyunk. Fog ez menni, csak csinálni kell!!
"

Köszönjük a fórumon résztvevőknek , hogy képviselték érdekeinket.

Amúgy lehetővé vált adónk 1%-ával a MÁV Telep baráti kört támogatni kérek mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten ezt tegye meg. Jobb oldalt olvasható az adószám.

Előre is köszönjük.

2008. december 8., hétfő

Segítünk rajtad ha bele döglesz is !!!!!

Történt ,hogy a múlt héten a Szent korona útja 15. szám előtt, két „jómunkás” ember az utca bal oldalán fekvő füves területen egy alapot ásni kezdett, a lakók többsége érdeklőve kérdezte, hogy ez mi lesz ? Kiderült , hogy a XV. kerületi Városgazdálkodási apparátus (élén Német János úrral, akinek segítségét ezúton is köszönöm) , „megszakértette” és kitalálta, természetesen az ott lakók megkérdezése nélkül , hogy itt bizony a lakósság szolgálatába állít egy szelektív hulladék gyűjtő szigetet. Ami szép gondolat, magam is elzarándokolok hetente a környező ilyen helyekre, így csökkentve a családunk környezeti terhelését. Tehát NEM A SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS ELLEN, ragadtam tollat, hanem az ellen az arrogáns és az adófizetőt, a lakost semmibe vevő intézkedési láncolat ellen, ami a meg kérdezésünk nélkül mer egy ilyen objektumot a közvetlen környezetünkben elhelyezni !!!
Mert a gondolat, szép de ezek a szigetek inkább illegális szemét lerakók, sem mint kulturált szelektív hulladék gyűjtők. Sok a bunkó, kevés az intelligens… Ez van, és ezzel számoljon a Városgazdálkodás is amikor lakó környezetet, ráadásul szépen rendben tartott lakó környezetet kíván elcsúfítani, a lehető legjobb szándék mellett. A 21 tiltakozó aláírás (ez gyakorlatilag 4 ház ) is azt bizonyítja, hogy Köszönjük de ebből a segítségből nem kérünk. De ,hogy ne mi álljunk a „fejlődés” útjába, az érintett házakba kifüggesztésre kerül egy hirdetmény ahol a lakók javasolhatnak helyszínt a szelektív hulladék gyűjtő sziget új helyére. (A SPAR mögött már van egy tegyünk egyet az oldalába is, vagy a parkoló bejárata mellé, esetleg a jelenlegit duplázzák meg, - ezen a területen sikerült tovább olvasztani azt a csekélyke önkormányzati vagyont-, a Széchenyi felüljáró alá is elhelyezhető lenne ) Illetve kell még egy ilyen erre a környékre ?

Ugyanis a kiásott alapot, az esti esőzés majdnem teljesen vissza mosta :)

Cikk a kertészetről

Üdv

Köszönjük szépen Steiler Gabinak, hogy láthatóvá tette Pesti Laci Bácsi (BVE Környezetvédelem-Kertészet) című cikké.

A másik kertészeti szakmai kérdés, jelen fejtegetésünk tárgya. A földművelés ősfoglalkozásnak minősül, tehát növénytermesztéssel és ápolással bárki, minden képesítés nélkül foglalkozhat a saját felelősségére. A közösség költségén épített és fenntartott közhasznú zöldterületeket ellenben csak felelősséggel volna szabad megművelni, mert itt az esetleges kárt nem az elkövető, hanem a megrendelő viseli.
Megfelelő előírások hiányában a közhasznú zöldfelületeken nem kell gazdálkodni. Mindenki tudomásul veszi e helyek ráfizetéses voltát és természetesnek tartja, innen haszon nem származhat. E téves felfogás pazarláshoz, felelőtlen gazdálkodáshoz vezet.
Szóban forgó helyeken már szinte kezdetektől fogva alapvető hibákat követtek el, melynek eredményeként a tárgy felülvizsgálatának hiánya miatt a helyzet súlyosabb lett. A parkokra fordított költséggel nem nőtt egyenes arányban azok minősége, a romlás bizonyítékaként parkok és fasorok ismételt átépítésre, felújításra szorulnak.
Szigorú szabványokra, előírásokra van szükség a legfontosabb munkákat illetően. S nem kell félni a szigorúság következményeitől, az alapelvek rögzítése nem eredményez egyenparkokat, erről gondoskodik a terület változatossága és a növények sokfélesége.
Az alább felsorolt hiányosságok mellé nyomban megírjuk a megoldást, a javasolt szabványt.
A leggyakoribb hibák, műszaki berendezéseknél:
1. Padok, székek, asztalok, útelzáró oszlopok, kerítések, szemétgyűjtők, stb. nem készülnek eléggé erős anyagból és nincsenek kellően rögzítve, emiatt könnyen rongálhatók.
Javaslat: felsorolt szerelések kézi erővel megbonthatatlanok legyenek. A tárgy talajhoz rögzítettsége 300 kg emelőerőnél sem szűnjön meg.
2. Szabad téren a fényezett útburkoló lapok síkosság miatt balesetveszélyesek.
Javaslat: szabad téren az útburkolat legalább az öntött aszfalt érdességével rendelkezzék.
3. A nem szilárd útburkolat használat szempontjából előnytelen, könnyen gödrösödik, gyomosodik, szárazon poros, esős időben sáros.
Javaslat: nem szilárd burkolat útra ne kerüljön, vele csak a parkon belőli tereket és díszítő célú felületeke legyen szabad fedni.
4. A parki utak zöme – utánozva a szabatos utcák metszetét -, a határoló felületek szintje alatt van, ezért a víz a környezetről az utakra folyik (a gyepszél már száradni kezd, az út a pocsolyák miatt csak korlátozottan használható).
Javaslat: zöldfelületen a szilárd burkolatú utak környezetüknél 5-10 cm-el magasabban legyenek a jó vízelvezetés, a járhatóság miatt.
5. Fasori- és közlekedési sávok öntözése egyre több helyen önműködő szórófejjel megoldott, azaz nem megoldott, mert a szórófejek eltömődnek, illetve a vízsugarakat a szórófejek melletti cserjék visszatartják.
Javaslat: fasori- és közlekedési sávokon talajfelszínre fektetett lyuggatott műanyag csövekkel célszerű öntözést végezni. A felszíni vezeték alig dugul el, hibái könnyen észlelhetők és javíthatók, a látható csövet a talajművelő eszközökkel könnyű elkerülni.
6. Amíg a szemét mennyisége folyamatosan nő, addig a hulladékgyűjtők mérete hagyományosan kicsi marad. Zöldfelületeken nagyobb a hely mint a szűk utcákban, indokolt az általában Ceglédi típusú, egyébként is könnyen rongálható szemétgyűjtők helyett nagyobbat, erősebbet rendszeresíteni.
Javaslat: zöldfelületen legalább 300 liter űrtartalmú, erős felépítésű, műkőből készült szemétgyűjtőket legyen kötelező alkalmazni.

Növényzettel kapcsolatban.
7. A gyeptáblák, fasori- és közlekedési sávok a legtöbb esetben szegélyük felé leejtenek, íígy a csapadék és az öntözővíz elfolyik, siettetve a növények kiszáradását.
Javaslat: minden vízszintes felület kötelezően vízmegtartó legyen, tehát a gyeptábla, a fasori- és a közlekedési sáv műszaki környezeténél 5-10 cm-rel alacsonyabban helyezkedjen el.
8. Bizonyos helyeken edényes növényekkel pótolják a természetközeli ültetést, de sok esetben a planténer és a váza szeméttárolóként működik.
Javaslat: csak a valóban indokolt helyre kerüljön edényes növény, s azt megrendelője köteles legyen II. osztályú állapotban tartani, öntözni és takarítani. Amennyiben ezt nem teszi, városképrontás címén fizessen illetéket.
9. Az ültetési távolságok messze eltúlzottan kicsik, pl. 3-5 cserje tengődik négyzetméterenként s a telepítéssel megbízottak a szükséges növénymennyiség 5-10szeresét ültetik (részben a faiskolai túltermelés lehelyezése céljából).A zsúfolt ültetvényt takarítani nem lehet, talajmunka végezhetetlen rajta a gyomfák már az első évben növekedésnek indulnak. Az utak, az építmények és a vezetékek melletti kényszernyírás sok munkaerőt köt le fölöslegesen. A telepítés költsége is 5-10.szerese az indokoltnak.
Javaslat: mivel az átlagtermetű faj – nem alakváltozat -, koronaátmérője a magasság ¾ része, a tőalakoknál ez legyen a legkisebb ültetési távolság. Pl. a 1,5 m magas dália ültetési távolsága 1 méter, a 4 méter magas veresgyűrű somé 3 méter, és a 15 méter magas mezei juharé 12 méter. Szabatos ültetésnél ezeket a távolságokat legyen kötelező betartani a hasonló méretű növényektől, az építményektől és az útszegélyektől.
10. Sűrűn ültetett nagy fák kerülnek forgalmas utakra, építmények közvetlen közelébe. A leszakadó ág, kidőlő fa balesetet, és anyagi kárt okoz. A 15 méternél magasabb fák helye a nagy parkokban és a városerdőkben van.
Javaslat: műszaki környezetbe- utcai sorfának és épületek mellé – csak kis (5-10 m) vagy közepes (10-15méter) magas fát legyen szabad ültetni. Ez a méret kézi szerszámokkal rendben tartható, jól permetezhető, nem dől ki és törik olyan hamar, mint a nagy fa, s ha mégis következményei sokkal enyhébbek.
11. Szokásos évenkénti munka a kitaposott helyek és árnyékos területek fűmagvetése. Értelmetlen cselekedet, mert a taposás ismétlődik és árnyékban a gyep nem marad életben.
Javaslat: legyen tilos a kitaposott és árnyéki helyek évenkénti fűmagvetése (fényszegény helyre árnyéki évelőket lehet telepíteni).
12. A fokozottan igénybe vett parkokat 10-30 évente felújítják. HA ez külső ok – felvonulási terület, helyi építkezés – miatt történik, helyénvaló a munka. Más elbírálás alá kell esnie, ha ugyanez a feladat leromlás miatt kerülne elvégzésre. Ekkor a felújítás értelmetlen, mert ezt ismételten elhanyagolás követi.
Javaslat: legyen megtiltva az elhanyagolt területek felújítása, (mert nem átépítésre, hanem rendszeres, szakszerű gondozásra van szükség).
13. Fasorok és közlekedési sávok cserjeültetése sok helyen nagyon rossz állapotú, mert közepes és nagytermetű fajokat telepítettek. Ezek kihajló ágaikkal a közlekedést érintőlegesen zavarják s magasságukkal az átlátást akadályozva balesetveszélyesek. Kényszercsonkolással tarthatók ürszelvényen belül, ami túl költséges munka és az ültetvény elcsúfítását eredményezi.
Javaslat: fasorokba és közlekedési sávokra csak alacsony és legfeljebb 1,5 méter magasságra növő cserjét vagy évelő növényt legyen szabad ültetni, mégpedig teljes tőtávolságra, amely a szegélyeknél az ürszelvény nyírását eleve feleslegessé teszi..
14. Szélviharok rendszeresen okoznak tetemes kárt nagy fák gépkocsikra döntésével.
Javaslat: a kifejezetten autóparkolás céljára épített területeket fák helyett magas növésű cserjékkel legyen kötelező árnyékolni, amivel az ilyen típusú károk teljesen megelőzhetők.

Ajánlás, szabványba nem foglalható munkákra.
15. A kert növényzetének kiemelkedően látványos tagjai az egynyáriak s az új fajták valóban gyönyörűek. Éppen ezért sokat ellopnak belőlük. A jó földlabdás, könnyen felszedhető és átültethető fajokat csak kifejezetten védett helyre tanácsos ültetni. Egynyári virágágyás léte akkor indokolt, ha legalább II. osztályú állapotban lehetséges tartani, márpedig átlagos közterületen ez szinte lehetetlen. Célszerű ezért az itt felsorolt fajokat kizárólag őrzött helyre ültetni és őrizetlen helyre az ajánlott növényeknél felsoroltakat telepíteni. Utóbbiak méretük és díszítőértékük miatt ismételt felhasználásra nem alkalmasak.
Ajánlás: átlagos helyre ne ültessük: Ageratum housonianum – bojtocska, Begonia sepperflorens – begónia, celosia cristata- kakastaréj, Coleus hybridus – díszcsalád, Heliotropium arborescens – vainilavirág, impatiens walleriana – vizifukszia, Ocimam basalicum- bazsalikom, Petunia hybrida – tölcsérke, Tagetes patula – bársonyka.
16. Kétségtelenül látványos és gyors munka a kaszálék és a lomb elszállítása a területről. Ennek közvetlen kára a magas fuvarozási költség, közvetett kára a szervesanyag rendszeres eltávolítása, a talaj szinte szándékos pusztítása.
Ajánlás: A helyszínen keletkezett lombot és kaszálékot lehetőleg teljes mennyiségben a területarányos cserjecsoportokban el kell ásni, illetve szétteríteni.
17. Ajánlás: a telepített cserjék és fák 10%-a madártáptermő legyen.
18. Ajánlás: közművesített helyeken hektáronként egy madáritató üzemeljen.
19. Ajánlás: Nagyforgalmú, rendszeresen rongált és általában kisebb parkok növényzetét a leggyakoribb, ellenálló fajokra tanácsos szűkíteni. Virágágyás, gyep ilyen helyeken megtarthatatlan. Fás növényzete az egyébként szinte kitiltott fajokból álljon, mint akác, bálványfa, nyárfa, ostorfa, zöldjuhar. A zárt lombkoronák eredményezte teljes árnyék aljnövényzetet amúgy sem tűr meg, a tulajdonságával a gyomosodást is akadályozza. A talajt jól bevált gyöngykaviccsal ajánlatos fedni, illetve, ha a forgalom indokolja, gyephézagos betonrácsot alkalmazni. Evvel a módszerrel a rongálásnak leginkább kitett helyek a legolcsóbban, nagyon hosszú időre parkosítva lennének. A fák fenntartó metszése évente egyszer igényel beavatkozást, az öntözés sűrűn szerelt kerti csapok egyszerű nyitásával, árasztásos módszerrel megoldható, a sima felület takarítása jól gépesíthető.
20. Ajánlás: egészségügyi szempont. A gazdaságilag sikeresen hasznosított terület gyommentes. Evvel elejét veszi a gyomoktól – különösen a parlagfűtől – származó virágpor keletkezésének, s így ténylegesen védekezik a pollenérzékenységet illetően.

Jelen állapotok és javasolt-ajánlott megoldások között a különbség szépészeti, használati és gazdasági jelentőségű.
- szépészeti, mert kevesebb, de jobb körülmények között élő növények egészségesebbek, tetszetősebb külalakúak mint az összezsúfoltan tengődők és alászorultan sínylődők.
- Használhatóbbak, mert a méretükben gondosan megválasztott fék nem nőnek házfalra, tetőre, légvezetékre, nem igényelnek kényszermetszést. A cserjék nem hajlanak kerékpárutakra, és járműszelvényben, nem akadályozzák a forgalmi tájékozódást.
- Gazdaságosak, mert a növények természetes tulajdonságain alapulnak, az ültetvények hosszú időn át a legkevesebb ráfordítással tarthatók fenn, nincs szükség erőltetett állapotok bizonytalan megtartására, amik nagy költséggel csupán tűrhetővé teszik az elrontott telepítés következményeit.

A majdnem mindenütt hiányzó hozzáértést kell pótolni a helyes arány kialakításával: minden kertépítéssel és fenntartással foglalkozó vállalkozásnak legyen kötelező dolgozóinak létszámát 20%-ban szakképzett kertészekkel betölteni.
Szóban forgó munkálat a gyakorlat oldaláról megközelítve célszerű gazdálkodásra van szükség. Parkokban és fasorokban elsősorban takarékossággal lehet eredményt elérni, városerdőkben, senkiföldjén stb. helyeken külterjes gyümölcsfák telepítésével és belterjes erdőgazdálkodással lehet hasznot felmutatni, azaz öneltartó-mérsékelt jövedelmet biztosító üzemelést lehetne folytatni.
Ésszerű szabványok pontos betartásával, célszerű takarékossággal, haszonra törekvő ültetvényekkel s ami mindennek feltétele, szakképzett kertészek alkalmazásával általában és összességében a parképítési- és fenntartási költségeket feléig lehetne csökkenteni a zöldfelületek minőségi növelése mellett. Ugyanakkor nem elhanyagolandó tényező, fizikai munkára újabb dolgozók felvételére van lehetőség.
Felsoroltakra hivatkozva indítványozom a javaslat rovatban leírt munkák kötelező szabványban való előírását.

(zárójelben néhány szót a kerti gépekről, a magas költségek egyik fő okozójáról.
A gépek nélkülözhetetlenségével az ipar és a kereskedelem alaposan visszaél. Túl bonyolult, gyenge gépeket gyártanak és forgalmaznak, hamis indoklásul az alacsony üzemanyag fogyasztást nevezve meg. A bonyolultság következménye a gyakori meghibásodás, az alacsony fogyasztás eredménye a gyengeség. A szinte áttekinthetetlen típusgazdagság az alkatrészpótlást teszi ugyancsak nehézkessé.
Szervezési hiba gépesítési rögesze, azt is géppel erőltetik végezni, ami szinte lehetetlen és kézi erővel jóval célszerűbb.
Ha a gépet valóban a termelés segítőjének szánnák vázlatosan az alábbiak szerint kellene gépesítenünk:
Zöldfelületeken a munkákat fele részben kifizetődő géppel végezni, a másik felében a kézi munka gazdaságosabb. A gép kellő erővel rendelkezzék, jó példa erre a kerti mindenes egytengelyű traktor 5,5 lóereje, viszont a nagyon jól használható kerti kistraktor legalább 30 lóerős motorral tudná feladatát folyamatosan ellátni.
A kerti erő- és munkagépek fő kívánalmai: erőse felépítés, egyszerű szerkezet, alacsony súlypont, nagy kerékátmérő, időjárás független üzembiztonság, egymáshoz könnyű és gyors csatlakozási mód, zárt vezetőfülke. Felsorolt igények fejében az üzemanyag fogyasztás a jelenlegi állapotot meghaladnál, de összességében mégis gazdaságosabban üzemelne. Fontos volna a típusállandóság, azaz egy alaposan tervezett, jól átgondolt felépítésű s a gyakorlatnak mindenképpen megfelelő formán legkevesebb 10 évig nem volna szabad változtatni.
Említett tulajdonságú erő-és munkagépek tehetnék a kertészeti termelést valóban olcsóbbá, biztonságossá és ráfizetésmentessé.)


Beépített helyekre alkalmas kis- és középmagas fák:

Juhar, mezei
Gömb
Piroslevelű
Tatár
Acer Campestre 10-15
Platanoides „Globoeum” 5-6
„Crimson King” 8-10
Tataricum 6-8
Vadgesztenye, pirosvirágú
Sárgavirágú
Aesculus carnea 6-13
Octandra 8-12
Fanyarka, kanadai
Amelanchier canadensis 5-7
Mandula, keserű
Amygdalus communis 6-8
Papíreperfa
Brousseonetia papirifea 8-10
Gyertyánfa
Carpinus betulus 8-10
Szivarfa, törpe
Catalpa bignonioides „Nana” 5-6
Galagonya fényeslevelű
Teltvirágú
Oszlopos
Crategus lavallei 6-7
Oxyachenta „Pauls Scarlett” 4-6
Monogyna „Stricta” 4-7
Mézesfa, hupehhi
Evodia Hupenensis 5-6
Körisfa, törpe
Virágos
Gömb
Pracinus excelior „Nana” 5-6
Ornus 10-12
„Mecsek” 5-6
Csörgőfa
Koelreuterua paniculata 8-12
Díszalma bíborvörös,
Arany
Malus pumila 8-10
Spectabilis 8-10
Májusfa
Padus avium 7-8
Zelnice
Serotina 7-8
Cseresznyeszilva
Prunus cerasifera 7-8
Vérszilva
„Nigra” 7-8
Körte kínai,
Vad
Pyrus calleriana 7-8
Pyraster 8-12
Akác, gömb,
Enyves
Robinia pseudoseascia „Umbraculifera” 6-10
Viscosa 6-8
Fűz, kecske
Salix caprea 8-10
Berkenye, lisztes
Madár
Svéd
Barkóca
Sorbus aria 4-6
„Lutescona” 4-6
aucuperia 8-12
intermedia 4-6
terminalis 8-12
Hárs, kislevelű
Tilia cordata 10-15
Fasori- és közlekedési sávokra illő alacsony cserjék


Cserjéskutyatej kolehiszi
Andrachne colohica 1-1,5
Borbolya ezüstös
Japán
Berberis candidula 0,5-0,6
Thunbergii 1
Kékszakáll angol
Kínai
Caryopteris x clandonensis 1-1,5
Incana 1-1,5
Madárbirs hólyagoslevelű
Kerti
Közönséges
Contoneaster bullatus 0,5-0,7
Horizontalis 0,6-0,8
Integerrimus 1
Zanót buglyos
Gombos
Fürtös
Cytisus austriacus 0,7
Capitatus 0,5
Nigricans 1
Szálkamenta kései
Elaholtzia stauntonii 1
Rekettye, festő
Genista tinctoria 1
Borostyán
Hedera helix (kúszó)
Napvirág, molyhos
Helianthemum nummularum 0,5
Orbáncfű télizöld
Hypericum calycium 0,5
Jázmin cserjés
Korai
Jasminura fruticans 1-1,5
Nudiflorum 1-1,5
Boglárkacserje
Kerria japonieum 1-1,5
Levendula, keskenylevelű
Lavandula engustifela 0,5-0,7
Fagyal törpe
Ligistrum vulgare „Ledonsee” 1
Lonc mirtusz
törpe
Lonicera mitida 1-1,5
Pileata 0,6-1
Mahónia
Mahonia aquifolium 1-1,5
Sudárzsála
Perowskia striplicifelis 1-1,5
Pimpo
Potentilaf fruticosa 1
Mandula törpe
Prunus tenella 1-1,6
Gyöngyvessző japán
apró
Spiraoa japanica 1-1,5
Pumila 0,5-0,7
Pálamliliom
Yucca filamentosa 1-1,5

Fasori- és közlekedési sávokra alkalmas évelő növények
Atracél, nefelejcsvirágú
Anchusa myosotidiflora
Istenfa
Artemisia abrotanum
Fehér üröm
„ absinthinum
Csótárvirág
Astlebe arendsi
Bőrlevél
Bergenis bifolia
Nádtippan, siska
Calamagrostis epigeice
Sás, bőrlevelű
szőrős
Carex buchananii
Pilosa
Gyöngyvirág
Convallaria majalis
Sárgaliliom
Hemerocallis flava
Díszárpa
Hordeum jubatum
Árnyliliom
Japán
Hosta coerulea
japonica
Nőszirom
Iris gamanica
Fáklyaliliom
Kniphofis uvaria
Díszcsorba, füzéres
Liatris spicata
Perjeszittyó
Lusula nivea
Citromfű
Melissa officinalis
Bambuszköles
Panicum olandestinum
Tollborzfű
Pennisetum compressum
Zsálya, orvosi
Salvia officinalis
Bodza, földi
Sambucus ebulus
Aranyvessző
Solidago virga-aurea
Nadálytő, fekete
Symphitum officinale
Gamandor, sarlós
Teucrium chamaedrys
Kerti pletyka
Tradescantia virginiana
Télizöld, nagy
kicsi
Vinea major
Minor
Matén, rózsa
Rossa

Gépkocsiparkolókat árnyékoló, 4-6 m magas cserjék

Juhar, tűzvörös
Acer ginnala
Borsófa
Caragana arborescens
Som, veresgyűrű
Húsos
Gornus saniunea
mas
Mogyoró
Corylus avellana
Cserszömörce6
Cotinus coggygria
Kecskerágó, japán
Evonymus japonica
Kőrisfagyal
Fontanesia fortunei
Aranyeső
Laburnum anagryodens
Babérmeggy
Lauroserasus officinalis
Fagyal széleslevelű
közönséges
Ligustrum ovalifolium
Vulgare
Lonc, korai
Loncirea manoki
Jezsámen, közönséges
Philadalphus coronarius
Hólyagvessző, bangitalevelű
Physocarpus opulifolius
Alásfa
Pteles trifoliata
Varjútövis
Rhamnus catharticus
Kutyabenge
„ frangula
Orgona, pekingi
Syringa pekinensis
Tamariska, francia,
Korai
Tamarix catharticus
Frangula
Ostormánfa
Viburnum lentena
Bangita, ráncoslevelű
„ rhycidolphylumMéretük és külalakjuk miatt ellopás ellen védett egynyári dísznövények

Selyemmályva
Abutilon striatus
Mályvarózsa
Alces roses annua
Rókafarokvirág
Amaranthus caudetus
Körömvirág
Calendula officinalis
Indiai virágnád
Canna generalis
Kleopátra tűje
Cleome spinosa
Dália
Dhalia varisbilis
Metelmaszlag
Datura innoxins
Kerti söprűfű
Helichrisum brachteatum
Kosárka
Mirabilis jalapa
Feketecsalán
Perilla frutascens
Csodafa
Ricinus communis
Díszfüvek általában


Közhasznú zöldfelületen öneltartó munkát folytató kertészet szervezésének vázlata:
- munkaviszony. A dolgozókat célszerű a közhasznú munkavállalók keretében foglalkoztatni.
- Telephely. Öltöző, szerszám- és anyagraktár valamely közművállalat kirendeltségén
- Szerszámok, anyagok, szállítóeszköz, kezdetben közművállalattól kölcsönözve, később saját felszerelés
- Gépi felszerelés. Személy- és anyagszállításhoz teherautó, nagyobb famunkához esetleg fűrészgép
- Munkacsapat összetétele. Egy szakképzett kertész és 2-4 segédmunkás, akik egy év múlva betanított munkások lesznek.
- Bérezés. Fizikai munkára és beosztottjainak irányítására kötelezett kertész bére 150.000 Ft, segédmunkásnak a közhasznú munkavállalói fizetés + teljesítményarányos pótlék
- Munkahely és munkaféleség. Önkormányzat irányítása alatt álló iskola, kórház, szociális intézmény kertjében zöldség- gyümölcs- fűszer és gyógynövénytermesztés. , gyümölcstermesztés és díszkert fenntartása. Önkormányzat tulajdonában lévő zöldfelület – városerdő, senkiföldje, betöltött szemétlerakóhely, stb. -, megművelés, azon szénatermelés, illetve belterjes erdőgazdálkodás és külterjes gyümölcsfélék termesztése.
- Felügyelet. Elsősorban gazdasági szempontból az önkormányzat illetékese, elsősorban szakmai-természetvédelmi szempontból egy környezetvédő társaság munkatársa.

Költségfedezet.
- A közhasznú dolgozó alapbére, amit akkor is megkap, ha a munkavállaló nem jövedelmező munkát végez.
- Az adott területre egyébként is évente fordított összeg (takarítás, illegális szemét eltávolítása, cserjék és fák ürszelvényezése, elektromos gallyazás)
- Erdős-ligetes hely rendezésénél keletkezett tűzifa, mely önkormányzati intézménynél fűtőanyag, munkabér kiegészítésnél természetbeni juttatás, eladásnál pénzbevétel.
- Erdei melléktermékek: gomba, hársvirág, vágott zöld, szerfa.
- Sarjak és magoncok erdőtelepítésnél ingyen szaporítóanyag
- Bevétel esedékessége. Felsoroltak keletkezési sorrendjében azonnaltól 60 évig (ipari fák vágásfordulója)

A felsorolt munkákban a földművelés évszázados tapasztalata van jelen, ezért a sikerhez kétség nem férhet. De mivel összetételében mégis újdonságról van szó, a kezdő csoport – esetleg csoportok – valóban rátermett vezető kertésszel rendelkezzenek, aki a feladatot tudja és akarja megoldani.

Terménygazdálkodási tanácsadó

- ahol a növénytelepítést szabályos tervezés előzi meg, ott a legfontosabb szempontok egyike a tartósság és a hosszú élettartam legyen. A parkot 100 év múlva se kelljen célszerűtlen útvezetés, besűrűsödött növényzet vagy más ok miatt átépíteni
- Parképítésnél bontott kövek jól hasznosíthatók, ez olcsóbb is és az érdes felület elve korlátozza a járművek sebességét. A kövezett érdes felület fenntartása jóval gazdaságosabb a nem szilárd burkolatnál, egyebek mellett gyomtalanítási igénye nincs
- A kaszálók – minőségtől függően – takarmányozásra, almozásra, komposztálásra alkalmas, utóbbit lehetőleg a helyszínen, a szállítás megtakarítása miatt
- A gyepszint növényei között számottevő mennyiségű külterjes zöldség, fűszer- és gyógynövény van
- Gombászási lehetőség, rönkökön laskagomba termeszthető
- Alkalmas helyen ipari növény termeszthető – fűz, nád, gyékény-
- Egyes növények termése vadtakarmány: díszfüvek, makkok, vadgesztenye, lepényfa, vadgyümölcsfák, japánakác, galagonyák, vihartörte lombok.
- Külterjes gyümölcsfák termése gazdasági tényező: dió, mogyoró, mandula, gesztenye, eper, berkenye, kökény, som, naspolya, vadrózsa, bodza, homoktövis, törpeberkenye, szeder, boróka, keskenylevelű ezüstfa, törökmogyoró, molyhostölgy, hárs.
- Fás részekből szerfa – támrúd, karó, szerszámnyél, nyírvessző, stb. nyerhető
- Díszítő célú felhasználás a vágott virág- és zöld, termések, vesszők, tobozok
- Egyes fajok (pl. som, hóbogyó, fagyal, vadrózsa, juharok, kőrisek, májusfa, tölgyek, platán, bükk, csörgőfa, stb.) magról és sarjakról önmaguktól jól szaporodnak. A cserjék 20-30, a fák 50-150 m magas példányai másodosztályú anyagként azonnal telepíthetők, megtakarítva a faiskolai nevelés költségét.
- Építkezéseknél keletkezett földfölösleg kertépítésnél- és fenntartásnál jól hasznosítható
- A virágzó cserje – és faállomány az eredményes méhészkedés számottevő támogatója
- A melléktermékként keletkező takarmány segíti a kisállattenyésztést.
- A lombföld általában, de a bükk- és akáclombföld üvegházi termesztésnél tényleges értékkel bír
- Szűk út- és térfelületekről elszállítandó, ténylegesen vegyszermentes hó a közeli zöldfelületeken tárolható. Ez a növények számára téli öntözéssel ér fel, a közigazgatásnak pedig megtakarítás a rövidebb szállítási távolság
- Szúrós- mérgező növények oktatási- egészségügyi-, és szociális intézmények kertjébe nem telepíthetők
- A termésével nagyon kellemetlen fekete nyárfát lakó és munkahelyek közelébe ne ültessük
- Azonos igényű fajokat zártabb- lazább csoportba, és mindenképpen egymás közelébe ajánlatos telepíteni így gondozásuk jóval olcsóbb. Pl. árnyékot igénylő fajok, takarást kívánó fagyérzékenyek, kártevőgazdásokat a növényvédelem sikeres végrehajtása céljából, edényes növények gondozása csoportosan célszerűbb, a vízigényesek mélyített helyre kerüljenek, ahol öntözésük a kerti csak egyszerű nyitásával megoldható, törékeny fajok épület szélvédelmét kívánják, a mészkerülő növényeket lombföldbe ültessük, nehezen öntözhető napos helyre pozsgások valók.
- Kiváltképpen oktatási- egészségügyi- és szociális intézmény gazdálkodásában segítene, ha kertjeik egy részén zöldség- fűszer – gyógynövény- és gyümölcstermesztéssel foglalkoznának, elsősorban saját ellátásra, másodsorban – iskoláknál oktatás céljából.