2010. április 5., hétfő

MÁV-Telepi Hírmondó III. évfolyam 1. szám.


FELHÍVÁS:

EZ ÉVBEN IS MEGRENDEZZÜK TAVASZI NAGYTAKARÍTÁSI AKCIÓNKAT A MÁV TELEPEN,
2010. ÁPRILIS 17-18-án (SZOMBAT VASÁRNAP)

Gyűjtőhelyek ugyanott, mint az előző akció során:Mentő u.–Vasutaskert u. sarok,Ozmán u.– Szent Korona sarok, szelektív hulladékgyűjtő mellett,Mozdonyfűtő u.–Bajor u. sarok,Testvériség tér –Wesselényi u. sarok.
A zöld zsákokat április 15-ig eljuttatjuk a házakhoz. A zsákok az utcán található szemét gyűjtésére szolgálnak.
Ezúttal is kérjük, hogy a kijelölt gyűjtőhelyekre a megszokott módon csak a gyűjtőzsákokat és zöld hulladékot helyezzenek el. A hulladék begyűjtését végző cég más anyagot (nagyméretű lom, veszélyes hulladék) NEM SZÁLLÍT EL!
Tisztelt Lakótársak, Tulajdonostársak!

Heti információs hírlevelet küldünk internetes elérhetőségünkön keresztül aktualitásainkról (mavtelepkhe@gmail.com). Havi programjaink a Budpesti Városvédő Egyesület honlapján „XV. kerületi munkacsoport” címszó alatt tekinthetők meg. Költség takarékos megoldás, hogy a negyedéveként megjelenő nyomtatott Hírmondónkban csak a legfontosabb információk szerepelnek.

2009. decemberében bűnmegelőzési kerek asztal megbeszélést tartottunk az Önkormányzat Bűnmegelőzési Referensével, a BRFK és a Palotai Polgárőrség vezetőivel, melynek eredménye a Polgárőrség járőrözése, folyamatos internetes figyelem felkeltés a megelőzésre.
A Palotai Polgárőrség Bűnmegelőzési - Önvédelmi - Önkéntes Tűzoltó - MÁTRIX Egyesület. (1157 Budapest, Hartyán köz 3.) önkéntesek jelentkezését várja.
Levelezési cím:
1605 Budapest, Pf. 256/1
Sürgősségi telefonszám: Bagi Andrea - 06-30-621-0160
Telefon/fax:+36 (1) 707-8889
E-mail:palota15@palotaipolgarorseg.hu

2010. januárjában kerekasztal találkozót szerveztünk társ Civil Szervezetekkel és a Budapest XV. ker. Önkormányzatának Szakembereivel „Értékmegőrző helyreállítások lehetőségei a MÁV Telepen a Fenntarthatóság, Értékvédelem, Klímaváltozás, Környezetvédelem, EU kompatibilitás, és Gazdasági Válság tükrében.”

Az M3-as melletti aktív és passzív zajvédelemhez elkezdődtek a felmérések az ablakcserékhez. Nem éreztük megfelelőnek a tájékoztatást, valamint a közzétett adatok alapján a zajvédő fal körüli hiányosságokat véltük felfedezni. Megkerestük a Budapesti Civil Irodát, a Budapest Polgármesteri Hivatal Értékvédelmi Ügyosztályát, valamint Budapest Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési Bizottság Elnökét. Február 19-én a Rákospalotáért Közhasznú Egyesülettel közösen részt vettünk a

Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Irodájában megtartott EU Projektért felelős Referens által szervezett kerek asztal megbeszélésen.
A nehezen megszervezett találkozót nem ítéltük meg eredményesnek, így ezt követően levéllel fordultunk Budapest XV. ker. Főépítészéhez.
Idézet a levélből:
„kérjük Önt, hogy a zajvédő fal tovább tervezését és szükség szerinti – az európai uniós elvárásoknak és előírásoknak is megfelelő – kiegészítését kezdeményezni szíveskedjék.
Kérjük továbbá a helyi örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása keretében az M3 autópálya bekötő szakasza mellett építendő zajvédelmi tervek (aktív, passzív) elkészült engedélyezési terveinek a régi MÁV Telep mentén a helyi örökségvédelmi szempontok figyelembe vételével történő felülvizsgálatát kezdeményezni szíveskedjék.”
Csak bízni tudunk az ügy pozitív folytatásában.

Az óvoda telkének eladása, vagy visszavásárlása ügyében semmilyen hiteles információval nem szolgálhatunk.
Érvényes Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) hiányában a terület – valamint a régi kertészet területe – nem beépíthető.
A KSZT elkészítését megelőző tanulmány, mely az új – az OTÉK előírásoknak is megfelelő - besoroláshoz szükséges, még nem készült el. Mint ahogy nem készült el az Integrált Városfejlesztési Stratégiához sem a szükséges tanulmány, mely a pályázatokon való részvételt hivatott szolgálni.
A testületi szavazást megelőző kötelezően előírt lakossági fórum megtartásának időpontjáról még nincsenek információk.
Mindkét tervező cég képviselői megkeresték egyesületünket. Megtartottuk a szokásos MÁV Telepi sétánkat – melyet az Építész Továbbképző KHT programjainknak megfelelően a már jól ismert metodika szerint mutattunk be, valamint rendelkezésükre bocsátottuk azokat az archív anyagokat, melyeket Önök a CD felvételen és kiállításunkon is megtekinthettek.
További segítség lehet a tervezőknek az április 20-án lebonyolításra kerülő programunk, melyet a már ismert módon az Építész Továbbképző KHT és a Budapesti Városvédő Egyesülettel közös szervezésében bonyolítunk.
A Budapesti Városvédő Egyesület „Zöld Forrás 2010” pályázatot adott be a Környezetvédelmi Minisztériumhoz, melynek célterülete a MÁV Telep, célja a telep zöld felületeinek megóvása.
A Szent Korona úti Általános Iskolával és Óvodával közös környezetvédelmi foglalkozásokat tartunk az iskola diákjainak.
Folytatjuk megkezdett programunkat a telep kertjeinek megújítása érdekében. Facsemetéink előnevelését az iskolában a diákokkal közösen végezzük. Tavasszal telepítésre kerülő előnevelt fácskáinknak már megvan a helyük a rendezés alatt álló kertekben.

Az idén is készülünk a szeptemberi Mobilitási héten bemutatni gyógynövényeinket és haszonnövényeinket. Számítunk aktivistáink segítségére, akik önzetlen munkájukkal teszik lehetővé e nagyszerű program kivitelezését, és már most, tavasszal megkezdik a palánták telepítését.

Várjuk további aktivisták és pártoló tagok jelentkezését, akik részt kívánnak venni munkánkban.

Elérhetőségeink:

Székhely: 1155. Budapest, Ozmán utca 4. I./4.
Tóth Zsolt , elnökhelyettes
Telephely: 1155. Budapest, Széchenyi út 18. I./4.
Arlett Annamária, elnök
Tel.: 06/20 9 467 358
e-mail: mavtelepkhe@gmail.com

Pártoló tagsági befizetéseiket, adományaikat postán csekk befizetésével, vagy banki átutalással tehetik meg. Csekket a Baráti Kör elnökétől, vagy a kapcsolattartó személyektől lehet kérni.

Bankszámlaszámunk:
CIB Bank 1070 0660 4768 3806 5110 0005

Nincsenek megjegyzések: